සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>ෆොන්ටයින්

PY4105
PY4105 9 කේතුකාකාර උල්පත් රිදී රතු කොළ තරු ඉරිතලා යයි

PY4105 9 කේතුකාකාර උල්පත් රිදී රතු කොළ තරු ඉරිතලා යයි

වර්ගය: දිය උල්පත

Size: Ø86-220

වෙඩි: 1

නල හැඳුනුම්පත: ф6

ඇසුරුම් කිරීම: 12/2

දැන් විමසීමට
විස්තර

අඟල් 9 කේතුකාකාර දිය උල්පත
වර්ගය: දිය උල්පත
Size: Ø86-220
වෙඩි: 1
නල හැඳුනුම්පත: ф6
ඇසුරුම් කිරීම: 12/2
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.033
Effect: silver red green stars crackling

පරීක්ෂණයක්