සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>ෆොන්ටයින්

PY4106
PY4106 කේතුකාකාර උල්පත / රිදී සිට ඉරිතැලීම දක්වා

PY4106 කේතුකාකාර උල්පත / රිදී සිට ඉරිතැලීම දක්වා

වර්ගය: දිය උල්පත
ප්‍රමාණය: Φ95 * 250
වෙඩි: 1
ඇසුරුම් කිරීම: 12/2
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.042

දැන් විමසීමට
විස්තර

NAME:  FUNK SHOW
අඟල් 10 කේතුකාකාර දිය උල්පත
වර්ගය: දිය උල්පත
ප්‍රමාණය: Φ95 * 250
වෙඩි: 1
ඇසුරුම් කිරීම: 12/2
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.042
Effect: Silver to crackling

පරීක්ෂණයක්