සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>ෆොන්ටයින්

65
PY4201 අතින් උල්පත් / රතු දැල්ල

PY4201 අතින් උල්පත් / රතු දැල්ල

වර්ගය: දිය උල්පත
ප්‍රමාණය: Ø3.5 * 180
වෙඩි: 1
ඇසුරුම් කිරීම: 24/12/6
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.035

දැන් විමසීමට
විස්තර

නම: මෝනිං තේජස
අතින් දිය උල්පත
වර්ගය: දිය උල්පත
ප්‍රමාණය: Ø3.5 * 180
වෙඩි: 1
ඇසුරුම් කිරීම: 24/12/6
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.035
බලපෑම: රතු දැල්ල

පරීක්ෂණයක්