සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>ෆොන්ටයින්

66
PY4202 අතින් ගෙන යා හැකි උල්පත /කොළ

PY4202 අතින් ගෙන යා හැකි උල්පත /කොළ

වර්ගය: දිය උල්පත
ප්‍රමාණය: Ø10 * 250
වෙඩි: 1
ඇසුරුම් කිරීම: 100/2
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.011

දැන් විමසීමට
විස්තර

නම: දැවෙන සැරයටිය
අතින් දිය උල්පත
වර්ගය: දිය උල්පත
ප්‍රමාණය: Ø10 * 250
වෙඩි: 1
ඇසුරුම් කිරීම: 100/2
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.011
බලපෑම: කොළ

පරීක්ෂණයක්