සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>ෆොන්ටයින්

72
PY4404 Multi-Tube Fountain /Golden pine tree

PY4404 Multi-Tube Fountain /Golden pine tree

වර්ගය: දිය උල්පත
ප්‍රමාණය: Φ100 * 150
නල හැඳුනුම්පත: ф18
වෙඩි: 4
ඇසුරුම් කිරීම: 24/1
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.049

දැන් විමසීමට
විස්තර

NAME:  FANTASY
Multi-Tube Fountain
වර්ගය: දිය උල්පත
ප්‍රමාණය: Φ100 * 150
නල හැඳුනුම්පත: ф18
වෙඩි: 4
ඇසුරුම් කිරීම: 24/1
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.049
Effect: Golden pine tree

පරීක්ෂණයක්