සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>ෆොන්ටයින්

74
PY4406 Multi-Tube Fountain / red ෆවුන්ටන්, සුදු ස්ට්රෝබ්, රතු, නිල්

PY4406 Multi-Tube Fountain / red ෆවුන්ටන්, සුදු ස්ට්රෝබ්, රතු, නිල්

වර්ගය: දිය උල්පත
ප්රමාණය: 235 * 150 * 135
නල හැඳුනුම්පත: ф18
වෙඩි: 6
ඇසුරුම් කිරීම: 8/1
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.046

දැන් විමසීමට
විස්තර

NAME:  REVOLT
බහු නල දිය උල්පත
වර්ගය: දිය උල්පත
ප්රමාණය: 235 * 150 * 135
නල හැඳුනුම්පත: ф18
වෙඩි: 6
ඇසුරුම් කිරීම: 8/1
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.046
Effect: A. red fountain,white strobe,red,blue,B.green fountain,red/blue  bee,C.blue  fountain,white chrys,red,blue

පරීක්ෂණයක්