සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>ෆොන්ටයින්

PY4410
PY4410 බැටරි ෆවුන්ටන් රිදී ෆවුන්ටන් හිම පයින් නිල් තරු ලෙමන් තරු කැරකෙන දිය උල්පත

PY4410 බැටරි ෆවුන්ටන් රිදී ෆවුන්ටන් හිම පයින් නිල් තරු ලෙමන් තරු කැරකෙන දිය උල්පත

Type: Fountain

ප්රමාණය: 175 * 170 * 150

වෙඩි: 4

නල හැඳුනුම්පත: ф17

ඇසුරුම් කිරීම: 12/1

දැන් විමසීමට
විස්තර

Heart fountain
Type: Fountain
ප්රමාණය: 175 * 170 * 150
Shots: 4   Tube ID: ф17
ඇසුරුම් කිරීම: 12/1
ADR: 1.4G   CBM: 0.055
Effect: silver fountain snow pine blue star leamon stars spinning fountain

පරීක්ෂණයක්