සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>ෆොන්ටයින්

81
PY4504 ගෘහස්ථ අයිස් දිය උල්පත / රිදී ස්පාර්ක්-දුම් රහිත, සුවඳ නැති

PY4504 ගෘහස්ථ අයිස් දිය උල්පත / රිදී ස්පාර්ක්-දුම් රහිත, සුවඳ නැති

දැන් විමසීමට
විස්තර

NAME:  ICE FOUNTAIN 15CM
15CM Indoor Ice Fountain
වර්ගය: දිය උල්පත
ප්‍රමාණය: Φ15 * 150
ඇසුරුම් කිරීම: 100/6
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.030
Effect:  silver spark-smokless, smelless

පරීක්ෂණයක්