සියලු ප්රවර්ග

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>ෆොන්ටයින්

82
PY4505 ගෘහස්ථ අයිස් දිය උල්පත / රිදී ස්පාර්ක්-දුම් රහිත, සුවඳ නැති

PY4505 ගෘහස්ථ අයිස් දිය උල්පත / රිදී ස්පාර්ක්-දුම් රහිත, සුවඳ නැති

වර්ගය: දිය උල්පත
ප්‍රමාණය: Φ15 * 200
ඇසුරුම් කිරීම: 100/6
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.0384

දැන් විමසීමට
විස්තර

නම: ICE FOUNTAIN 20CM
20CM ගෘහස්ථ අයිස් උල්පත
වර්ගය: දිය උල්පත
ප්‍රමාණය: Φ15 * 200
ඇසුරුම් කිරීම: 100/6
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.0384
බලපෑම: රිදී පුළිඟු-දුම් රහිත, සුවඳ

පරීක්ෂණයක්