සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>ෆොන්ටයින්

1
PY8201 ෆවුන්ටන් / ෆ්ලෑෂ්

PY8201 ෆවුන්ටන් / ෆ්ලෑෂ්

වර්ගය: දිය උල්පත
ප්‍රමාණය: Ø9 * 38
වෙඩි: 1
ඇසුරුම් කිරීම: 54/10
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.009

දැන් විමසීමට
විස්තර

NAME:  HI-LIGHTS
සැණෙළිය
වර්ගය: දිය උල්පත
ප්‍රමාණය: Ø9 * 38
වෙඩි: 1
ඇසුරුම් කිරීම: 54/10
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.009
බලපෑම: ෆ්ලෑෂ්

පරීක්ෂණයක්