සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>ෆොන්ටයින්

2
PY8202 ෆවුන්ටන් / ෆ්ලෑෂ්

PY8202 ෆවුන්ටන් / ෆ්ලෑෂ්

වර්ගය: දිය උල්පත
ප්‍රමාණය: Ø24 * 50
වෙඩි: 1
ඇසුරුම් කිරීම: 72/6
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.0094

දැන් විමසීමට
විස්තර

නම: ස්ට්‍රෝබෝ
සැණෙළිය
වර්ගය: දිය උල්පත
ප්‍රමාණය: Ø24 * 50
වෙඩි: 1
ඇසුරුම් කිරීම: 72/6
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.0094
බලපෑම: ෆ්ලෑෂ්

පරීක්ෂණයක්