සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>නොවන පයිරෝ

අයි
ෆේස් ෂීල්ඩ්ස් පුද්ගලික ආරක්‍ෂාව

ෆේස් ෂීල්ඩ්ස් පුද්ගලික ආරක්‍ෂාව

වර්ගය: මුහුණු ආවරණ

ඇසුරුම් කිරීම: 30/10

අයිතමයේ විශාලත්වය: 33*22cm


දැන් විමසීමට
විස්තර

Type: Face shields Personal protection

කාටූන් ප්රමාණය: 49 * 32 * 39cm

සීබීඑම්: 0.0612 එම්3

GW: 11.5kg

FUNCTION: 1, Ergonomically designed overall,light-weight,maximum comfort.

2,Made in polymer materials, effectively prevent foreign body impact and liquid splash.

3,The lens adopts double-sided anti-fog transparent material with high transparency.

4,elastic design, suitable for all kinds of head.

页面提取自-睦歌防护面罩-08.12

CE认证01

පරීක්ෂණයක්