සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>නොවන පයිරෝ

10.901
PY9901 - ප්‍රත්‍යාස්ථ බෑන්ඩ් වීදුරු සමඟ ඇස් කණ්නාඩි ආරක්‍ෂිත ආරක්ෂාව සඳහා ඇස්

PY9901 - ප්‍රත්‍යාස්ථ බෑන්ඩ් වීදුරු සමඟ ඇස් කණ්නාඩි ආරක්‍ෂිත ආරක්ෂාව සඳහා ඇස්

වර්ගය: පයිරෝ නොවන ඇස් කණ්ණාඩි

ඇසුරුම් කිරීම: 50/1


දැන් විමසීමට
විස්තර

වර්ගය: පයිරෝ නොවන ඇස් කණ්ණාඩි

කාටූන් ප්රමාණය: 31.5 * 19.5 * 30.5cm

සීබීඑම්: 0.019 එම්3

GW: 2.5kg

කාර්යය: ආරක්ෂක උපකරණ, අනතුරෙන් ඔබේ ඇස් ආරක්ෂා කරන්න.

පරීක්ෂණයක්