සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>නොවන පයිරෝ

ගූගල්-2
ගූගල්-3
PY9902 - ඇස් කණ්නාඩි ආරක්‍ෂක උපකරණ අක්ෂි ආරක්‍ෂාව
PY9902 - ඇස් කණ්නාඩි ආරක්‍ෂක උපකරණ අක්ෂි ආරක්‍ෂාව

PY9902 - ඇස් කණ්නාඩි ආරක්‍ෂක උපකරණ අක්ෂි ආරක්‍ෂාව

වර්ගය: පයිරෝ නොවන ඇස් කණ්ණාඩි

අයිතමය තරම: 
ඇසුරුම් කිරීම: 40/12


දැන් විමසීමට
විස්තර

වර්ගය: පයිරෝ නොවන ඇස් කණ්ණාඩි

කාටූන් ප්රමාණය: 80 * 33 * 53cm

CBM: 0.14 M3

GW: 14kg

කාර්යය: අනතුරෙන් ඔබේ ඇස් ආරක්ෂා කරන්න.

පරීක්ෂණයක්