සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>නොවන පයිරෝ

10.903
PY9903 - රෝම ඉටිපන්දම් සඳහා දියත් කිරීමේ සහාය

PY9903 - රෝම ඉටිපන්දම් සඳහා දියත් කිරීමේ සහාය

Type: NON-PYRO WAX TORCH

Item Size: 8.5-64.5cm
ඇසුරුම් කිරීම: 20/1


දැන් විමසීමට
විස්තර

Type: NON-PYRO LAUNCHER SUPPORT

කාටූන් ප්රමාණය: 80 * 14.5 * 12cm

CBM: 0.014 M3

GW: 6kg

පරීක්ෂණයක්