සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>නොවන පයිරෝ

10.912
10.912
PY9912 - ඉටි පන්දම 60CM 90 මිනි බම්බු ස්ටිකර්
PY9912 - ඉටි පන්දම 60CM 90 මිනි බම්බු ස්ටිකර්

PY9912 - ඉටි පන්දම 60CM 90 මිනි බම්බු ස්ටිකර්

වර්ගය: පයිරෝ නොවන ඉටි පන්දම

බලපෑම කාලය: 90min
අයිතමයේ විශාලත්වය: Φ2.7-70cm
ඇසුරුම් කිරීම: 50/1


දැන් විමසීමට
විස්තර

වර්ගය: පයිරෝ නොවන ඉටි පන්දම

කාටූන් ප්රමාණය: 72 * 30 * 16cm
CBM: 0.035 M3

GW: 7kg

බලපෑම: මිනිත්තු 90 ක් සඳහා නිල් දැල්ල. Tපිච්චෙන එක වලක්වන්න මෙන්න කඩදාසි කෑලිපරීක්ෂණයක්