සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>එක්සත් ජනපද වෙළඳපොළ>නවකතා

MP922
කේක් ඉටිපන්දම් අයිස් ෆවුන්ටන්

කේක් ඉටිපන්දම් අයිස් ෆවුන්ටන්

වර්ගය: ගෘහස්ථ ගිනිකෙළි

Product size: Ø15-120mm
දැන් විමසීමට
විස්තර

වර්ගය: ගෘහස්ථ ගිනිකෙළි

Effect: Silver Ti flower.

ඇසුරුම් කිරීම: 10/10/4

Duration: 45sec


පරීක්ෂණයක්

නිෂ්පාදන නිර්දේශ කරන්න