සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>රොකට්

39
PY5001 කුඩා රොකට් / රති ling ් to ා පත්තු කිරීමට

PY5001 කුඩා රොකට් / රති ling ් to ා පත්තු කිරීමට

වර්ගය: රොකට්
ප්‍රමාණය: Φ7.5 * 260
සීබීඑම්: 0.040

දැන් විමසීමට
විස්තර

නම: මූන් ට්‍රැවර්
කුඩා රොකට්.
වර්ගය: රොකට්
ප්‍රමාණය: Φ7.5 * 260
සීබීඑම්: 0.040
ඇසුරුම් කිරීම: 240/12
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
බලපෑම: රති .් to ා කිරීමට විස්ල් කිරීම

පරීක්ෂණයක්