සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>රොකට්

40
PY5002 කුඩා රොකට් / රති ling ් to ා පත්තු කිරීමට

PY5002 කුඩා රොකට් / රති ling ් to ා පත්තු කිරීමට

වර්ගය: රොකට්
ප්‍රමාණය: Φ8.5 * 275
සීබීඑම්: 0.044

දැන් විමසීමට
විස්තර

NAME:  JET 12
කුඩා රොකට්.
නිෂ්පාදන තොරතුරු
වර්ගය: රොකට්
ප්‍රමාණය: Φ8.5 * 275
සීබීඑම්: 0.044
ඇසුරුම් කිරීම: 240/12
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
බලපෑම: රති .් to ා කිරීමට විස්ල් කිරීම

පරීක්ෂණයක්