සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>රොකට්

41
PY5003 කුඩා රොකට් / brocade; රතු, කොළ; crackling;රිදී දිලිසෙන

PY5003 කුඩා රොකට් / brocade; රතු, කොළ; crackling;රිදී දිලිසෙන

වර්ගය: රොකට්
ප්‍රමාණය: Φ16 * 450
සීබීඑම්: 0.043

දැන් විමසීමට
විස්තර

NAME:  COLOR EXPLOSER 8
කුඩා රොකට්.
නිෂ්පාදන තොරතුරු
වර්ගය: රොකට්
ප්‍රමාණය: Φ16 * 450
සීබීඑම්: 0.043
ඇසුරුම් කිරීම: 36/8
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
Effect: brocade; red, green; crackling;silver glitter

පරීක්ෂණයක්