සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>රොකට්

43
PY5007 විශාල රොකට් / බ්‍රෝකේඩ් සිට දම් දක්වා+බ්‍රෝකේඩ් සිට කොළ දක්වා

PY5007 විශාල රොකට් / බ්‍රෝකේඩ් සිට දම් දක්වා+බ්‍රෝකේඩ් සිට කොළ දක්වා

වර්ගය: රොකට්
ප්‍රමාණය: Φ60 * 1130
සීබීඑම්: 0.053

දැන් විමසීමට
විස්තර

NAME:  HULALA
ලොකු රොකට්ටුව.
වර්ගය: රොකට්
ප්‍රමාණය: Φ60 * 1130
සීබීඑම්: 0.053
ඇසුරුම් කිරීම: 4/4
ඒඩීආර්: 1.3 ජී
Effect: brocade to purple+brocade to green

පරීක්ෂණයක්