සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>රොකට්

46
PY5010 විශාල රොකට් / නිල් ඩැලියා සමග බ්රේඩ්

PY5010 විශාල රොකට් / නිල් ඩැලියා සමග බ්රේඩ්

වර්ගය: රොකට්
ප්‍රමාණය: Φ60 * 1130
සීබීඑම්: 0.104

දැන් විමසීමට
විස්තර

NAME:  MARS ADVENTURE
ලොකු රොකට්ටුව.
වර්ගය: රොකට්
ප්‍රමාණය: Φ60 * 1130
සීබීඑම්: 0.104
ඇසුරුම් කිරීම: 12/3
ඒඩීආර්: 1.3 ජී
Effect: 1,bracade with blue dahlia;2,multi color peony with crackling flower.3,silver crown with red stars

පරීක්ෂණයක්