සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>රොකට්

47
PY5011 රොකට් එකතුව / සුදු දිලිසෙන, කොළ දිලිසෙන, රතු තරංග රිදී දිලිසෙන

PY5011 රොකට් එකතුව / සුදු දිලිසෙන, කොළ දිලිසෙන, රතු තරංග රිදී දිලිසෙන

වර්ගය: රොකට්
ප්රමාණය:
සීබීඑම්: 0.042

දැන් විමසීමට
විස්තර

NAME:  FESTIVAL
රොකට් වර්ගීකරණය.
වර්ගය: රොකට්
ප්රමාණය:
සීබීඑම්: 0.042
ඇසුරුම් කිරීම: 24/6
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
Effect:White glittering,green glittering,Red wave silver glitter

පරීක්ෂණයක්