සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>රොකට්

48
PY5012 රොකට් එකතුව / සුදු දිලිසීම , කොළ පැහැ දිලිසීම pur දම් පැහැති තාරකාවක් සහිත හරිත දිලිසීම, කහ ඩාලියා සමඟ රතු දිලිසීම

PY5012 රොකට් එකතුව / සුදු දිලිසීම , කොළ පැහැ දිලිසීම pur දම් පැහැති තාරකාවක් සහිත හරිත දිලිසීම, කහ ඩාලියා සමඟ රතු දිලිසීම

වර්ගය: රොකට්
ප්රමාණය:
සීබීඑම්: 0.076

දැන් විමසීමට
විස්තර

NAME:  SENSATION
රොකට් වර්ගීකරණය.
වර්ගය: රොකට්
ප්රමාණය:
සීබීඑම්: 0.076
ඇසුරුම් කිරීම: 20/8
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
Effect:White glittering,green glittering,Green glitter with purple star,red glitter with yellow dalia

පරීක්ෂණයක්