සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>රොකට්

50
PY5016 රොකට් එකතුව / සුදු දිලිසීම , කොළ පැහැ දිලිසීම pur දම් පැහැති තාරකාවක් සහිත හරිත දිලිසීම

PY5016 රොකට් එකතුව / සුදු දිලිසීම , කොළ පැහැ දිලිසීම pur දම් පැහැති තාරකාවක් සහිත හරිත දිලිසීම

වර්ගය: රොකට්
ප්රමාණය:
සීබීඑම්: 0.104

දැන් විමසීමට
විස්තර

NAME:  GLADIATOR
රොකට් වර්ගීකරණය.
වර්ගය: රොකට්
ප්රමාණය:
සීබීඑම්: 0.104
ඇසුරුම් කිරීම: 10/20
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
Effect:White glittering,green glittering,Green glitter with purple star,Yellow star green glitter,green star time rain,red glitter with yellow dalia,brocade,Green coconut red glitter,Brocade king red glitter

පරීක්ෂණයක්