සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>රොකට්

51
PY5018 Rocket Assortment /blue dahlia&green glittering,brocade පොල්,සුදු දිලිසෙන,crackling star,blue peony & silver glitter

PY5018 Rocket Assortment /blue dahlia&green glittering,brocade පොල්,සුදු දිලිසෙන,crackling star,blue peony & silver glitter

වර්ගය: රොකට්
ප්රමාණය:
සීබීඑම්: 0.044

දැන් විමසීමට
විස්තර

NAME:  E.T.
Rocket Assortment.
වර්ගය: රොකට්
ප්රමාණය:
සීබීඑම්: 0.044
ඇසුරුම් කිරීම: 10/9
ඒඩීආර්: 1.3 ජී
Effect:blue dahlia&green  glittering,brocade coconut,white glittering,crackling star,blue peony&silver glitter

පරීක්ෂණයක්