සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>රොකට්

52
PY5019 රොකට් වර්ගීකරණය / රතු, නිල් සහ ඉරිතැලීම්, දම් තරු සහ කොළ දිලිසෙන, කොළ සහ ඉරිතැලීම්

PY5019 රොකට් වර්ගීකරණය / රතු, නිල් සහ ඉරිතැලීම්, දම් තරු සහ කොළ දිලිසෙන, කොළ සහ ඉරිතැලීම්

වර්ගය: රොකට්
ප්රමාණය:
සීබීඑම්: 0.072

දැන් විමසීමට
විස්තර

NAME:  SKY LANDDER
රොකට් වර්ගීකරණය.
වර්ගය: රොකට්
ප්රමාණය:
සීබීඑම්: 0.072
ඇසුරුම් කිරීම: 10/17
ඒඩීආර්: 1.3 ජී
Effect:Red,blue &crackling,purple star&green glitter,green &crackling,white glittering,brocade king&red glittering,green coconut&red glittering,blue dahlia&green glittering,cracking coconut.

පරීක්ෂණයක්