සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>රොකට්

PY5501
PY5501 බෝල රොකට් බ්‍රෝකේඩ් රතු ග්ලිටර් රිදී පාම් බ්‍රොකේඩ් නිල් රතු තරු රිදී ග්ලිටර්

PY5501 බෝල රොකට් බ්‍රෝකේඩ් රතු ග්ලිටර් රිදී පාම් බ්‍රොකේඩ් නිල් රතු තරු රිදී ග්ලිටර්

වර්ගය: රොකට්

Size: ф92

සීබීඑම්: 0.184

ඇසුරුම් කිරීම: 36/1

ඒඩීආර්: 1.3 ජී

දැන් විමසීමට
විස්තර

බෝල් රොකට්.
වර්ගය: රොකට්
Size: ф92
සීබීඑම්: 0.184
ඇසුරුම් කිරීම: 36/1
ඒඩීආර්: 1.3 ජී
Effect: Brocade red glitter silver palm brocade blue red starss silver gliter

පරීක්ෂණයක්