සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>රොකට්

54
PY5502 ball Rockets /brocade crown

PY5502 ball Rockets /brocade crown

වර්ගය: රොකට්
ප්‍රමාණය: Φ50 * 860
සීබීඑම්: 0.089

දැන් විමසීමට
විස්තර

NAME:  MOON WALKER
Ball Rocket.
වර්ගය: රොකට්
ප්‍රමාණය: Φ50 * 860
සීබීඑම්: 0.089
ඇසුරුම් කිරීම: 20/3
ඒඩීආර්: 1.3 ජී
Effect: 1,brocade crown,2,multi-color peony(red, blue,green, white) silver palm;3, red wave crackling flower

පරීක්ෂණයක්