සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>රොකට්

55
PY5503 බෝල රොකට් / brocade crown

PY5503 බෝල රොකට් / brocade crown

වර්ගය: රොකට්
ප්‍රමාණය: Φ64 * 1095
සීබීඑම්: 0.148

දැන් විමසීමට
විස්තර

NAME:  GALAXY EXPRESS
බෝල් රොකට්.
වර්ගය: රොකට්
ප්‍රමාණය: Φ64 * 1095
සීබීඑම්: 0.148
ඇසුරුම් කිරීම: 24/2
ඒඩීආර්: 1.3 ජී
Effect: 1,brocade crown;2,multi-color peony(red, blue,green, white)

පරීක්ෂණයක්