සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>රෝමන් ඉටිපන්දම්

PY3104
PY3104 5shots රෝමන් ඉටිපන්දම් රතු කොළ රිදී රන්වන් වල්ගා තරුව

PY3104 5shots රෝමන් ඉටිපන්දම් රතු කොළ රිදී රන්වන් වල්ගා තරුව

වර්ගය: රෝම ඉටිපන්දම

ප්රමාණය: ф25*350

වෙඩි: 5

නල හැඳුනුම්පත: ф20

ඇසුරුම් කිරීම: 24/2

දැන් විමසීමට
විස්තර

5 Shots Roman Candle
වර්ගය: රෝම ඉටිපන්දම
ප්රමාණය: ф25*350
වෙඩි: 5
නල හැඳුනුම්පත: ф20
ඇසුරුම් කිරීම: 24/2
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.013
Effect: red green silver golden comet

පරීක්ෂණයක්