සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>එක්සත් ජනපද වෙළඳපොළ>රෝමන් ඉටිපන්දම්

PYA3104
JUMBO BOMB 5 SHOTS PYA3104

JUMBO BOMB 5 SHOTS PYA3104

වර්ගය : රෝම ඉටිපන්දම

දැන් විමසීමට
විස්තර

වර්ගය : රෝම ඉටිපන්දම

Effect: Red stars, Silver fish, White glitter, blue stars.

ඇසුරුම් කිරීම: 24/4

සීබීඑම්: 0.0419


පරීක්ෂණයක්