සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>රෝමන් ඉටිපන්දම්

PY2402
PY2402 බැටරි රෝම ඉටිපන්දම් 100shots වර්ණවත් බෝල

PY2402 බැටරි රෝම ඉටිපන්දම් 100shots වර්ණවත් බෝල

වර්ගය: රෝම ඉටිපන්දම

ප්‍රමාණය: Ø85 * 228

වෙඩි: 150

නල හැඳුනුම්පත: ф7

ඇසුරුම් කිරීම: 40/1

දැන් විමසීමට
විස්තර

150 ෂොට් බැටරි රෝමන් ඉටිපන්දම
වර්ගය: රෝම ඉටිපන්දම
ප්‍රමාණය: Ø85 * 228
වෙඩි: 150
නල හැඳුනුම්පත: ф7
ඇසුරුම් කිරීම: 40/1
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.033
බලපෑම: රතු කොළ කහ වර්ණ බෝල

පරීක්ෂණයක්