සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>එක්සත් ජනපද වෙළඳපොළ>දුම්

PYA8201
වර්ණ දුම් අත්බෝම්බ PYA8201

වර්ණ දුම් අත්බෝම්බ PYA8201

වර්ගය : දුම්

අයිතම අංකය: PYA8201


දැන් විමසීමට
විස්තර

ප්රවර්ගය: දුම්

Effect: Color smoke

ඇසුරුම් කිරීම: 6/24

CBM: 0.078පරීක්ෂණයක්