සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>එක්සත් ජනපද වෙළඳපොළ>ස්පාර්ලර්

651004H-SI
GOLDEN SPARKLER HEART SPARKLER PYA8530

GOLDEN SPARKLER HEART SPARKLER PYA8530

Item: PYA8530
ප්‍රමාණය: 48 * 170
ඇසුරුම් කිරීම: 12/12/4

දැන් විමසීමට
විස්තර

ස්පාර්ක්ලර් හදවත
වර්ගය: ස්පාර්ක්ලර්ස්
ප්‍රමාණය: 48 * 170
ඇසුරුම් කිරීම: 12/12/4
සීබීඑම්: 0.034
Effect: Golden sparkler.

පරීක්ෂණයක්

නිෂ්පාදන නිර්දේශ කරන්න