සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>එක්සත් ජනපද වෙළඳපොළ>ස්පාර්ලර්

20200925-651004S-SI
ස්ටාර් ස්පාර්ක්ලර්ස් ගෝල්ඩන් ස්පාර්ක්ලර් PYA8540

ස්ටාර් ස්පාර්ක්ලර්ස් ගෝල්ඩන් ස්පාර්ක්ලර් PYA8540

Item:  PYA8540
ප්‍රමාණය: 45 * 170
ඇසුරුම් කිරීම: 12/12/4

දැන් විමසීමට
විස්තර

ස්පාර්ක්ලර් තරුව
වර්ගය: ස්පාර්ක්ලර්ස්
ප්‍රමාණය: 45 * 170
ඇසුරුම් කිරීම: 12/12/4
සීබීඑම්: 0.034
බලපෑම: Golden sparkler.

පරීක්ෂණයක්