සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>ස්පාර්ක්ලර්ස්

13
PY7001 ස්පාක්ලර්ස් / රන් ස්පාර්ක්ලර්

PY7001 ස්පාක්ලර්ස් / රන් ස්පාර්ක්ලර්

වර්ගය: ස්පාර්ක්ලර්ස්
ප්රමාණය: Φ3*170
ඇසුරුම් කිරීම: 10/20/10
ඒඩීආර්: 1.4 එස්
සීබීඑම්: 0.024

දැන් විමසීමට
විස්තර

ස්පාර්ක්ලර් 17 සෙ.මී
Sparklers 17CM
වර්ගය: ස්පාර්ක්ලර්ස්
ප්රමාණය: Φ3*170
ඇසුරුම් කිරීම: 10/20/10
ඒඩීආර්: 1.4 එස්
සීබීඑම්: 0.024
බලපෑම: රන් දිලිසෙන.

පරීක්ෂණයක්