සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>ස්පාර්ක්ලර්ස්

16
PY7004 ස්පාක්ලර්ස් / රන් ස්පාර්ක්ලර්

PY7004 ස්පාක්ලර්ස් / රන් ස්පාර්ක්ලර්

වර්ගය: ස්පාර්ක්ලර්ස්
ප්රමාණය: Φ4*400
ඇසුරුම් කිරීම: 2/30/10
ඒඩීආර්: 1.4 එස්
සීබීඑම්: 0.013

දැන් විමසීමට
විස්තර

ස්පාර්ක්ලර් 40 සෙ.මී
වර්ගය: ස්පාර්ක්ලර්ස්
ප්රමාණය: Φ4*400
ඇසුරුම් කිරීම: 2/30/10
ඒඩීආර්: 1.4 එස්
සීබීඑම්: 0.013
බලපෑම: රන් දිලිසෙන.

පරීක්ෂණයක්