සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>ස්පාර්ක්ලර්ස්

17
PY7005 ස්පාක්ලර්ස් / රන් ස්පාර්ක්ලර්

PY7005 ස්පාක්ලර්ස් / රන් ස්පාර්ක්ලර්

වර්ගය: ස්පාර්ක්ලර්ස්
Size:  Φ4*700
ඇසුරුම් කිරීම: 50/5
ඒඩීආර්: 1.4 එස්
සීබීඑම්: 0.014

දැන් විමසීමට
විස්තර

SPARKLER 70CM
වර්ගය: ස්පාර්ක්ලර්ස්
Size:  Φ4*700
ඇසුරුම් කිරීම: 50/5
ඒඩීආර්: 1.4 එස්
සීබීඑම්: 0.014
Effect:gold sparkler.

පරීක්ෂණයක්