සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>ස්පාර්ක්ලර්ස්

18
PY7006 ස්පාක්ලර්ස් / රන් ස්පාර්ක්ලර්

PY7006 ස්පාක්ලර්ස් / රන් ස්පාර්ක්ලර්

වර්ගය: ස්පාර්ක්ලර්ස්
ප්‍රමාණය: Ø42 * 900
ඇසුරුම් කිරීම: 24/1
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.026

දැන් විමසීමට
විස්තර

ROTATING LANTERN
Combination of sparklers
වර්ගය: ස්පාර්ක්ලර්ස්
ප්‍රමාණය: Ø42 * 900
ඇසුරුම් කිරීම: 24/1
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.026
Effect:rotating sparkler with iron sticker, gold sparkler  

පරීක්ෂණයක්