සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>ස්පාර්ක්ලර්ස්

20
PY7008 ස්පාක්ලර්ස් / රන් ස්පාර්ක්ලර්

PY7008 ස්පාක්ලර්ස් / රන් ස්පාර්ක්ලර්

වර්ගය: ස්පාර්ක්ලර්ස්
ප්‍රමාණය: 45 * 170
ඇසුරුම් කිරීම: 12/12/4
ඒඩීආර්: 1.4 එස්
සීබීඑම්: 0.034

දැන් විමසීමට
විස්තර

SPARKLER CHRISTMAS TREE
වර්ගය: ස්පාර්ක්ලර්ස්
ප්‍රමාණය: 45 * 170
ඇසුරුම් කිරීම: 12/12/4
ඒඩීආර්: 1.4 එස්
සීබීඑම්: 0.034
බලපෑම: රන් දිලිසෙන.

පරීක්ෂණයක්