සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>ස්පාර්ක්ලර්ස්

22
PY7010 ස්පාක්ලර්ස් / රන් ස්පාර්ක්ලර්

PY7010 ස්පාක්ලර්ස් / රන් ස්පාර්ක්ලර්

වර්ගය: ස්පාර්ක්ලර්ස්
ප්‍රමාණය: 32 * 170
ඇසුරුම් කිරීම: 15/20/1
ඒඩීආර්: 1.4 එස්
සීබීඑම්: 0.030

දැන් විමසීමට
විස්තර

NUMBER  SPARKLER
වර්ගය: ස්පාර්ක්ලර්ස්
ප්‍රමාණය: 32 * 170
ඇසුරුම් කිරීම: 15/20/1
ඒඩීආර්: 1.4 එස්
සීබීඑම්: 0.030
බලපෑම: රන් දිලිසෙන.

පරීක්ෂණයක්