සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>දඟ පන්දු යවන්නන්

23
PY8501 බිම් ස්පිනර්ස් / රතු, කොළ, කහ දඟ පන්දු යවන්නා

PY8501 බිම් ස්පිනර්ස් / රතු, කොළ, කහ දඟ පන්දු යවන්නා

දැන් විමසීමට
විස්තර

බිම් මල් පිපීම
Ground Spinners
Type: Spinners
ප්‍රමාණය: Φ16 * 52
ඇසුරුම් කිරීම: 70/10
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.015
Effect:Red,green,yellow spinner

පරීක්ෂණයක්