සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>දඟ පන්දු යවන්නන්

24
PY8502 බිම් ස්පිනර්ස් / රතු, කොළ, කහ දඟ පන්දු යවන්නා

PY8502 බිම් ස්පිනර්ස් / රතු, කොළ, කහ දඟ පන්දු යවන්නා

වර්ගය: දඟ පන්දු යවන්නන්
ප්‍රමාණය: Φ21 * 6.5
ඇසුරුම් කිරීම: 32/24/6
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.015

දැන් විමසීමට
විස්තර

ස්පින්නේරි
Ground Spinners
නිෂ්පාදන තොරතුරු
වර්ගය: දඟ පන්දු යවන්නන්
ප්‍රමාණය: Φ21 * 6.5
ඇසුරුම් කිරීම: 32/24/6
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.015
බලපෑම:රතු, කොළ, කහ දඟ පන්දු යවන්නා

පරීක්ෂණයක්